tirsdag den 18. maj 2010

Ny protest mod varslede fyringer på DPU

73 forskere fra 16 lande og 4 kontinenter protesterer i dag mod fyringer af 3 pædagogiske filosoffer på DPU. Underskriverne tæller forskere fra universiteter som Harvard Law School, the NeW School in NY, UC Berkeley, Ann Arbor Michigan, Vassar College, University Of British Columbia, Charles University in Prague, Universities of Dublin, Frankfurt, Rome, Florence, Bratislava, Mexico City, Los Angeles, Jena, and the Academy of Science in Beijing, etc.

Underskrifter 18.05


Underskrifter 18.05


Underskrifter 18.05


Underskrifter 18.05


underskrifter 18.05


søndag den 16. maj 2010

Udvalg af kommentarer til underskrifter

Udvalg af kommentarer til underskrifter til støtte for ”Erklæringen om Pædagogisk Filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet”

"At nedprioritere pædagogisk filosofi på Danmarks pædagogiske universitet vil være katastrofalt for hele uddannelsessystemet i Danmark".

venlig hilsen
Benedikte Vilslev Petersen
lektor
Professionshøjskolen VIA University College
Læreruddannelsen i Århus


"Det är ett ödesdigert missförstånd att filosofi och pedagogik bör skiljas åt. Filosofin är oumbärlig för pedagogiken, både som ämne och som empirisk forskning. Jag är förvånad och upprörd över att man på detta sätt vill avskeda kompetenta lektorer vid DPU".

Hälsningar

Jan Bengtsson
Professor
Institutionen för pedagogik och didaktik
Göteborgs universitet


"Jeg ser de aktuelle fyringer som et udslag af et generelt problem med den nye universitetslov, som bør revideres, hvis universiteter og samfund fremover skal undgå lignende sager, hvor hensynet til snævre faktura- og markedsinteresser går forud for akademiske og videnskabelige hensyn".

Mvh
Anne Lise Kjær
Lektor
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet


"Både samfundet, børnene og alle vi andre har hårdt brug for den spændende og kvalificerede forskning der foregår på DPU!
IKKE MINDST FILOSOFFERNE!"


Mettelene Jellinggaard
Senior Provokatør


"Jeg har selv i mange år samarbeidet med norske pedagoger og vet utmerket godt hvilket behov det finnes på dette fagområdet for en skikkelig bearbeidelse av grunnlagsproblemene i pedagogikk. Faktisk viste en rundspørring blant pedagogiske forskere ansatt ved norske universiteter at bare noen få av dem i det hele tatt forbant noe som helst med uttrykket "grunnlagsproblemer i pedagogikk". Det står dårlig til med den frie tenkningen innen dette faget!!!

Jeg støtter helhjertet og100% den protest som det her legges opp til."

Vennlig hilsen
Kjell S. Johannessen
Professor em. i filosofi
Universitetet i Bergen


"Med beklagelse ser jag att försök att utarma ett av de mest inspirerande initiativen inom högre utbildning och forskning i Norden. Låt de tre forskarna bli, för deras egen skull, DPU:s och för att stödja insikten om nödvändigheten av kvalificerad omdömesförmåga i en tid då den behövs som bäst."

Ola Fransson, Ph. d. Idéhistoria
Malmö högskola


"Jeg støtter hermed erklæringen og protesterer over at man på DPU reelt vil
fjerne den pædagogisk filosofi. Det er til stor skade for udvikling af
professionel pædagogisk praksis og uddannelse af pædagogisk professionelle"

Med venlig hilsen

Leo Komischke-Konnerup
Leder af Videncenter for Professionspædagogik
Professionshøjskolen UC Syddanmark.


"Fyring av tre ansatte filosofer ved DPU er et alvorlig tilbakeslag for
dansk og nordisk pedagogisk filosofi!"

Lars Loevlie
Professor emeritus i pedagogisk filosofi
Universitetet i Oslo


"Didaktiske redskaber er udmærkede at have, men det er ikke ligegyldigt, hvilken tænkning og hvilket menneske- og læringssyn, der ligger bag."

Venlig hilsen
Stine S. Preston


"I feel ashamed of this (lack of) reason on the irrelevance of philosophers for a School of Education."

Tomás Calvo
Professor at the Faculty of Philosophy
Universidad Complutense
Madrid.- Spain


"I am appalled by this and wish to express my protest in the strongest possible terms. Both the proposed action and the rationale given for it are equally unacceptable."

Sincerely,
William L. McBride, President of the International Federation of Philosophical Societies (FISP)
(Arthur G. Hansen Distinguished Professor of Philosophy, Purdue University, USA)


"Despite the difficulties that many academic institutions are currently suffering, I cannot imagine philosophy to be considered as "not relevant" in the present education of our youth, specially in a continent as Europe, where the ongoing social and cultural changes call for a stronger capacity to think critically, and to integrate other cultural patterns. As an European citizen ad a philosopher, I express my utmost concern for academic policies that contradict the most urgent needs of our societies."

Luca M. Scarantino, PhD
Equipe d'épistémologie des modèles sémiotiques et cognitifs, EHESS
Secretary-general of Fisp
General Editor, Diogenes
Conseil international de la Philosophie et des Sciences Humaines


"Jeg har med stor gru hørt og læst i dagspressen,
at der er varsel fyringer af tre fastansatte lektorer inden for det
pædagogiske filosofiske forskningsmiljø.

Det kan få helt katastofale følger, ALT er erfterhånden smadret på DPU, -
ingen efteruddannelse- og videreuddannelse inden for billedkunst,
ingen pædagogisk forskning, -
NU må det altså snart stoppe.
"

Ulla Jo. Englich
Tidligere leder i Fyrtøjet et kulturhus for børn i Odense


"Det er med bestyrtelse vi her i Norge leser hva som er i ferd med å skje ved det pedagogiskfilosofiske miljøet ved DPU! Vil på det sterkeste anmode om at de tre lektorer ikke fyres, men tvert om beholdes og motivers til videre forskning. Dette er viktig for pedagogikkens fremtid i Norden! For oss i Norge har Danmark innen dette fagfeltet vært et viktig foregangsland – det må Danmark fortsatt være, representerert ved DPU!"

Beste hilsen
Paul Otto Brunstad
Dr.theol/ Orlogskaptein
Den Norske Forsvaret


"Godt folk.
Jeg er blii gjort kjent med at filosofien skal ut av DPU. Det er både svært overraskende og etter min mening svært uheldig at den filosofiske refleksjon ikke synes å ha en plass i et utdanningsvitenskapelig universitet. Det er nettopp den verdibaserte og normative delen av den pedagogiske vitenskap som kan bidra til at den ikke havner i et "instumentelt mistak" og henfaller til en type sosialingeniørvitenskap.
Uten å ta stilling til de enkelte personene det kan være tale om å si opp, som jeg ikke kjenner, så vil jeg på det sterkeste anbefale universitets ledelse å gå i seg selv og revurdere sin beslutning. Et pedagogisk universitet uten kompetent filosofi i sin fagkrets, vil måtte være et amputert universitet og med det et universitet uten den faglige tyngde og respekt som det fortjener."

Beste hilsen
Reidar S. Østerhaug
Dosent i sosialpedagogikk / Professor of Social Pedagogy
Director Master in Applied Social Sciences
Universitetet i Stavanger